Дослідження використання переказів на уроках української мови та літературного читання в сучасній початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
З метою вивчення сучасного стану використання переказів на уроках української мови та літературного читання в початковій школі було проведено анонімне онлайн-опитування серед учителів початкових класів. Сучасні педагоги шукають нові прийоми розвитку мовлення, однак все ж таки більшість опитуваних сходиться на думці, що саме переказ є одним з продуктивних прийомів збагачення словникового запасу та розвитку мовлення учнів. An anonymous online survey was conducted among primary school teachers in order to study the current state of using retellings in Ukrainian language lessons and literary reading in primary school. Modern pedagogues are looking for new methods of speech development, however, the majority of interviewees agree that retelling is one of the productive methods of enriching the vocabulary and developing students' speech.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення учнів, переказ, урок української мови, урок літературного читання, development of students' speech, retelling, Ukrainian language lesson, literary reading lesson
Цитування
Приходько С. О. Дослідження використання переказів на уроках української мови та літературного читання в сучасній початковій школі / С. О. Приходько, А. А. Ємець // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 18 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 44–45.