Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва Слобожанщини: традиції та сучасність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті цілісно досліджено проблему формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва в Слобожанському регіоні; накреслено перспективи творчого використання позитивного історичного досвіду її формування у сучасних умовах. This article has presented a complete research devoted to the problem of students‘ moral aesthetic cultureмformation by means of choir singing in. Slobozhanschyna. The prospects of creative implementation of the positive historical experience of its formation in modern conditions has been outlined.
Опис
Ключові слова
морально-естетична культура, учнівська молодь, хорове мистецтво, Слобожанщина, moral and aesthetic culture, students, means of choir art, Slobozhanschyna
Цитування
Васильєва О. В. Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва Слобожанщини: традиції та сучасність / О. В. Васильєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Н. В. Гузій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НПУ, 2012. – Вип. 16 (26). – С. 39–43.