Внесок видатних педагогів у розвиток музично-педагогічної думки Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Українська інженерно-педагогічна академія
Анотація
Перегляд історико-педагогічної, мистецтвознавчої літератури, публікацій у періодичних виданнях досліджуваного періоду показав, що в працях видатних педагогів і просвітників минулого порушено чимало педагогічних питань, які не втратили своєї актуальності. Серед них: визначення сутності навчання співу; розкриття методичного аспекту музичного навчання ; вивчення питань музичного виховання засобами хорового співу. A review of historical-pedagogical, art history literature, publications in periodicals of the studied period showed that in the works of outstanding teachers and educators of the past, many pedagogical issues were raised that have not lost their relevance. Among them: definition of the essence of teaching singing; disclosure of the methodical aspect of music education; study of issues of musical education by means of choral singing.
Опис
Ключові слова
музично-педагогічна освіта, музичне навчання, музичне виховання, музична педагогіка, Слобожанщина, musical and pedagogical education, musical education, musical pedagogy, Slobozhanshchyna
Цитування
Данилюк М. М. Внесок видатних педагогів у розвиток музично-педагогічної думки Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / М. М. Данилюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж-пед. акад. ; [редкол.: О. Е. Коваленко (голов. ред.) та ін.]. – 2012. – № 36. – С. 36–39.