ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ СТИЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СОЛЬНОГО ТАНЦЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі проаналізовано літературні джерела, присвячені проблемі стилізації танцювального фольклору в сучасній теорії та практиці балетмейстерів й сформульовано важливість дослідження авторської стилізації як популярного виду осучаснення традиційної хореографії. Уточнено сутність ключових понять: авторська стилізація, сольний стилізований танець, танцювальний фольклор. З’ясовано особливості застосування авторської стилізації в процесі створення сольного танцю. The qualification work analyses the literary sources devoted to the problem of stylisation of dance folklore in the modern theory and practice of choreographers and formulates the importance of studying author's stylisation as a popular type of modernisation of traditional choreography. The essence of the key concepts is clarified: author's stylisation, solo stylised dance, dance folklore. The peculiarities of using the author's stylisation in the process of creating a solo dance are clarified.
Опис
Ключові слова
танцювальний фольклор, сольний стилізований танець, хореографія, китайська культура, dance folklore, solo stylised dance, choreography, Chinese culture
Цитування
Хуан Хе. Особливості застосування авторської стилізації в процесі створення сольного танцю : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / Хуан Хе ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2023. – 30 с. : іл. + дод.
Колекції