ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ СТИЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СОЛЬНОГО ТАНЦЮ

dc.contributor.authorХуан, Хе
dc.date.accessioned2023-05-03T12:54:43Z
dc.date.available2023-05-03T12:54:43Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі проаналізовано літературні джерела, присвячені проблемі стилізації танцювального фольклору в сучасній теорії та практиці балетмейстерів й сформульовано важливість дослідження авторської стилізації як популярного виду осучаснення традиційної хореографії. Уточнено сутність ключових понять: авторська стилізація, сольний стилізований танець, танцювальний фольклор. З’ясовано особливості застосування авторської стилізації в процесі створення сольного танцю. The qualification work analyses the literary sources devoted to the problem of stylisation of dance folklore in the modern theory and practice of choreographers and formulates the importance of studying author's stylisation as a popular type of modernisation of traditional choreography. The essence of the key concepts is clarified: author's stylisation, solo stylised dance, dance folklore. The peculiarities of using the author's stylisation in the process of creating a solo dance are clarified.
dc.identifier.citationХуан Хе. Особливості застосування авторської стилізації в процесі створення сольного танцю : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / Хуан Хе ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2023. – 30 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11093
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectтанцювальний фольклор
dc.subjectсольний стилізований танець
dc.subjectхореографія
dc.subjectкитайська культура
dc.subjectdance folklore
dc.subjectsolo stylised dance
dc.subjectchoreography
dc.subjectChinese culture
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ СТИЛІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СОЛЬНОГО ТАНЦЮ
dc.title.alternativePECULIARITIES OF APPLYING THE AUTHOR'S STYLISATION IN THE IN THE PROCESS OF CREATING A SOLO DANCE
dc.typeOther
Файли
Колекції