Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено поняття цифрової компетентності педагога. Формувати цифрову компетентність, на думку автора, необхідно тільки в такому освітньому середовищі, яке включає сучасні інформаційні технології, оскільки абсолютно новий дидактичний потенціал даного середовища створює умови для застосування сучасних технологій у навчанні, які допомагають досягти нових результатів в освіті. Цифрове освітнє середовище надає ефективні інструменти створення умов, які забезпечують безперервний професійний розвиток педагога, формування його цифрової компетентності. The article examines the concept of a teacher's digital competence. According to the author, it is necessary to form digital competence only in such an educational environment that includes modern information technologies, since the completely new didactic potential of this environment creates conditions for the use of modern technologies in education, which help to achieve new results in education. The digital educational environment provides effective tools for creating conditions that ensure the continuous professional development of the teacher and the formation of his digital competence.
Опис
Ключові слова
інформатизація освіти, цифрова грамотність, цифрова компетентність вчителя, магістерські роботи, informatization of education, digital literacy, digital competence of the teacher, master's work
Цитування
Гавриш І. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів / І. Гавриш // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2023. – С. 95–98.