Особливості створення дистанційних курсів на платформі Moodle

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором статті проаналізовано особливості організації навчального процесу загалом та самостійної роботи студентів зокрема при створенні дистанційних курсів на платформі Moodle. The author of the article analyzed the peculiarities of the organization of the educational process in general and the independent work of students in particular when creating distance courses on the Moodle platform.
Опис
Ключові слова
електронна платформу Moodle, дистанційне навчання, дистанційні курси, electronic platform Moodle, distance learning, distance courses
Цитування
Алієв Х. М. Особливості створення дистанційних курсів на платформі Moodle / Х. М. Алієв // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 28–30.