ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ В ЗАКЛАДАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості пропедевтичної педагогічної практики здобувачів у закладах спеціальної освіти в умовах дистанційного навчання та в період воєнного стану. Метою розробки є репрезентація досвіду проведення пропедевтичної педагогічної практики здобувачів за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» ХНПУ імені Г. С. Сковороди в реаліях сьогодення. Це дослідження проводилось в умовах дистанційного навчання в період воєнного стану у 2022 році на основі спостереження, перевірки звітної документації та аналізу звітів практикантів, що проходили практику в спеціальних закладах освіти. The publication deals with the peculiarities of the propedeutic pedagogical practice of applicants in special education institutions in the conditions of distance learning and during martial law. The purpose of the development is to present the experience of conducting propaedeutic pedagogical practice of applicants in the speciality 016 "Special Education" of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in the realities of today. This study was conducted in the conditions of distance learning during the period of martial law in 2022 on the basis of observation, verification of reporting documentation and analysis of trainees' reports, who were practising in special educational institutions.
Опис
Ключові слова
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, пропедевтична педагогічна практика, дистанційне навчання, воєнний стан, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, propaedeutic pedagogical practice, distance learning, martial law
Цитування
Міщенко О. А. Особливості проведення пропедевтичної педагогічної практики здобувачів ХНПУ імені Г. С. Сковороди в закладах спеціальної освіти в реаліях сьогодення / О. А. Міщенко, Н. О. Козачек // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 149–155.