ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ УВАГИ ШКОЛЯРІВ НА УРОЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Графічний дизайн, основні методи його використання в створенні дидактичних матеріалів до уроків може стати ключовим моментом в покращенні показника зосередженості й уваги учня на уроці. Запропоновано підходи до представлення та створення дидактичних матеріалів для уроків. Graphic design and it’s the main methods use in the creation of didactic materials for lessons and can become a key point in improving the student's concentration and attention in class. Approaches to the presentation and creation of didactic materials for lessons are proposed.
Опис
Ключові слова
графічний дизайн, дидактичні матеріали, увага учнів, graphic design, didactic materials, attention of students
Цитування
Колгатіна Л. С. Графічний дизайн дидактичних матеріалів як допоміжний засіб учителя для стимуляції уваги школярів на уроці / Л. С. Колгатіна, А. Ю. Городова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 255–257.