ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ СЛУХАННЯ МУЗИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто сутність поняття «ціннісне ставлення». Показано значення слухання музики в музично-естетичному розвитку дітей дошкільного віку. Доведено ефективність методичних прийомів організації слухання музики, як ефективного засобу формування ціннісного ставлення дітей старшого дошкільного віку до музичного мистецтва. The paper analyzes the concept of “valuable attitude”. It emphasizes the importance of listening to music in the musical and aesthetic development of preschool children. The paper also proves the effectiveness of methodical methods of organizing listening to music as an effective means of forming the value attitude of older preschool children to musical art.
Опис
Ключові слова
музично-естетичний розвиток, музичний смак, ціннісне ставлення, музичне мистецтво, слухання музики, musical and aesthetic development, musical taste, value attitude, musical art, listening to music
Цитування
Коновал І. М. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до музичного мистецтва в процесі слухання музики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / І. М. Коновал ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 72 с. : табл. + дод.
Колекції