ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ СЛУХАННЯ МУЗИКИ

dc.contributor.authorКоновал, І. М.
dc.date.accessioned2023-04-05T09:31:03Z
dc.date.available2023-04-05T09:31:03Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі розглянуто сутність поняття «ціннісне ставлення». Показано значення слухання музики в музично-естетичному розвитку дітей дошкільного віку. Доведено ефективність методичних прийомів організації слухання музики, як ефективного засобу формування ціннісного ставлення дітей старшого дошкільного віку до музичного мистецтва. The paper analyzes the concept of “valuable attitude”. It emphasizes the importance of listening to music in the musical and aesthetic development of preschool children. The paper also proves the effectiveness of methodical methods of organizing listening to music as an effective means of forming the value attitude of older preschool children to musical art.
dc.identifier.citationКоновал І. М. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до музичного мистецтва в процесі слухання музики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / І. М. Коновал ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 72 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10728
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмузично-естетичний розвиток
dc.subjectмузичний смак
dc.subjectціннісне ставлення
dc.subjectмузичне мистецтво
dc.subjectслухання музики
dc.subjectmusical and aesthetic development
dc.subjectmusical taste
dc.subjectvalue attitude
dc.subjectmusical art
dc.subjectlistening to music
dc.titleФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ СЛУХАННЯ МУЗИКИ
dc.title.alternativeFORMATION OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN'S VALUE ATTITUDE TO MUSICAL ART IN THE PROCESS OF LISTENING TO MUSIC
dc.typeOther
Файли
Колекції