Національні традиції українського народу як засіб формування особистості старших дошкільників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі проаналізовано стан проблеми дослідження у творчій спадщині видатних педагогів, визначено сутність та особливості формування особистості старшого дошкільника у сучасній родині, розкрито потенціал усної народної творчості як засобу ефективного формування особистості дитини старшого дошкільного віку. Автором висвітлено педагогічні умови та апробовано педагогічну технологію взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї, яка б сприяла формуванню особистості старшого дошкільника на національних традиціях українського народу.The master's work analyzed the state of the problem of research in the creative heritage of outstanding teachers, determined the essence and features of the formation of the personality of an older preschooler in a modern family, revealed the potential of oral folk art as a means of effective personality formation of a child of older preschool age. The author highlighted the pedagogical conditions and tested the pedagogical technology of the interaction of the preschool education institution and the family, which would contribute to the formation of the personality of the older preschooler based on the national traditions of the Ukrainian people.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, національні традиції, український народ, формування особистості, вихователь, педагогічні умови, заклад дошкільної освіти, older preschool children, national traditions, Ukrainian people, personality formation, teacher, pedagogical conditions, preschool education institution
Цитування
Лисак Т. О. Національні традиції українського народу як засіб формування особистості старших дошкільників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Т. О. Лисак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 103 с. : табл. + дод.
Колекції