Національні традиції українського народу як засіб формування особистості старших дошкільників

dc.contributor.authorЛисак, Т. О.
dc.date.accessioned2023-04-04T14:49:59Z
dc.date.available2023-04-04T14:49:59Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ магістерській роботі проаналізовано стан проблеми дослідження у творчій спадщині видатних педагогів, визначено сутність та особливості формування особистості старшого дошкільника у сучасній родині, розкрито потенціал усної народної творчості як засобу ефективного формування особистості дитини старшого дошкільного віку. Автором висвітлено педагогічні умови та апробовано педагогічну технологію взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї, яка б сприяла формуванню особистості старшого дошкільника на національних традиціях українського народу.The master's work analyzed the state of the problem of research in the creative heritage of outstanding teachers, determined the essence and features of the formation of the personality of an older preschooler in a modern family, revealed the potential of oral folk art as a means of effective personality formation of a child of older preschool age. The author highlighted the pedagogical conditions and tested the pedagogical technology of the interaction of the preschool education institution and the family, which would contribute to the formation of the personality of the older preschooler based on the national traditions of the Ukrainian people.
dc.identifier.citationЛисак Т. О. Національні традиції українського народу як засіб формування особистості старших дошкільників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / Т. О. Лисак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 103 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10717
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти старшого дошкільного віку
dc.subjectнаціональні традиції
dc.subjectукраїнський народ
dc.subjectформування особистості
dc.subjectвихователь
dc.subjectпедагогічні умови
dc.subjectзаклад дошкільної освіти
dc.subjectolder preschool children
dc.subjectnational traditions
dc.subjectUkrainian people
dc.subjectpersonality formation
dc.subjectteacher
dc.subjectpedagogical conditions
dc.subjectpreschool education institution
dc.titleНаціональні традиції українського народу як засіб формування особистості старших дошкільників
dc.title.alternativeNational traditions of the Ukrainian people as a means of personality formation of older preschoolers
dc.typeOther
Файли
Колекції