Формування у дітей старшого дошкільного віку образу людини в процесі малювання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У науковій роботі проаналізовано зміст понять «образ» та «образ людини», охарактеризовано зміст та вплив сюжетних малюнків дітей на формування образу людини, визначено рівень сформованості образу людини у дітей старшого дошкільного віку, розроблено методику застосування сюжетних малюнків дітей як засобу формування образу людини у дітей старшого дошкільного віку і здійснено її експериментальну перевірку. The scientific work analyzed the content of the concepts "image" and "human image", characterized the content and influence of children's story drawings on the formation of a person's image, determined the level of formation of a person's image in older preschool children, developed a methodology for using children's story drawings as a means of forming a person's image in children of older preschool age and its experimental verification was carried out.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, малювання, сюжетні малюнки, образ людини, вихователь, заклад дошкільної освіти, older preschool children, drawing, plot drawings, human image, teacher, preschool education institution
Цитування
Скирда В. О. Формування у дітей старшого дошкільного віку образу людини в процесі малювання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / В. О. Скирда ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 65 с. : іл.
Колекції