Формування у дітей старшого дошкільного віку образу людини в процесі малювання

dc.contributor.authorСкирда, В. О.
dc.date.accessioned2023-04-03T14:34:17Z
dc.date.available2023-04-03T14:34:17Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ науковій роботі проаналізовано зміст понять «образ» та «образ людини», охарактеризовано зміст та вплив сюжетних малюнків дітей на формування образу людини, визначено рівень сформованості образу людини у дітей старшого дошкільного віку, розроблено методику застосування сюжетних малюнків дітей як засобу формування образу людини у дітей старшого дошкільного віку і здійснено її експериментальну перевірку. The scientific work analyzed the content of the concepts "image" and "human image", characterized the content and influence of children's story drawings on the formation of a person's image, determined the level of formation of a person's image in older preschool children, developed a methodology for using children's story drawings as a means of forming a person's image in children of older preschool age and its experimental verification was carried out.
dc.identifier.citationСкирда В. О. Формування у дітей старшого дошкільного віку образу людини в процесі малювання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / В. О. Скирда ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 65 с. : іл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10684
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдіти старшого дошкільного віку
dc.subjectмалювання
dc.subjectсюжетні малюнки
dc.subjectобраз людини
dc.subjectвихователь
dc.subjectзаклад дошкільної освіти
dc.subjectolder preschool children
dc.subjectdrawing
dc.subjectplot drawings
dc.subjecthuman image
dc.subjectteacher
dc.subjectpreschool education institution
dc.titleФормування у дітей старшого дошкільного віку образу людини в процесі малювання
dc.title.alternativeFormation of the image of a person in the process of drawing in children of older preschool age
dc.typeOther
Файли
Колекції