ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ У НАВЧАННІ ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто форми організації групової роботи, які можна використовувати при навчанні майбутніх учителів інформатики основ програмування. Наведено ситуації використання цих форм роботи в навчальному процесі. Forms of group-based work organisation that can be used when teaching students the basics of programming are considered. Situations of using these forms of work in the educational process are given.
Опис
Ключові слова
групова робота, кооперативне навчання, спільне навчання, взаємне навчання, навчання через виклик, навчання через змагання, Group-based work, cooperative learning, collaborative learning, peer-based learning, challenge-based learning, competition-based learning
Цитування
Курганський А. Р. Педагогічні можливості організації групової роботи у навчанні програмування майбутніх учителів інформатики / А. Р. Курганський, Н. В. Олефіренко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 208–210.