ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ-БОТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розвиток інформаційних технологій призводить до необхідності переоцінювання функціональних можливостей соціальних мереж, месенджерів, а також чат-ботів. Розглянуто сфери використання чат-ботів. Визначено переваги чат-ботів в освітній діяльності: моментальне надання інформації за виявленою потребою, суттєва економія часу учня, підвищення ефективності роботи учителя. The development of information technologies leads to the need to reassess the functionality of social networks, messengers and chatbots. Areas of use of chat bots are considered. The advantages of chatbots in educational activities have been determined: instant provision of information according to the identified need, significant saving of the student's time, improvement of the teacher's work efficiency.
Опис
Ключові слова
навчальний процес, освіта, соціальні мережі, чат-боти, databases, electronic simulator, selective module
Цитування
Кльоз К. Р. Переваги використання чат-ботів у навчальному процесі / Кльоз К. Р., Олефіренко Н. В. // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 203–205.