Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник містить наукові праці, присвячені висвітленню проблеми формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами. Розглянуто широке коло нагальних питань, пов’язаних з організацією психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної, інклюзивної та позашкільної освіти в умовах воєнного стану. The collection contains scientific papers on the following issues formation of life competence of persons with special educational needs. A wide range of pressing issues related to the organisation of psychological and pedagogical support for children with special educational needs in institutions of special, inclusive and extracurricular education under martial law.
Опис
Ключові слова
формування життєвої компетентності, особливі освітні потреби, позашкільна освіта, спеціальна освіта, інклюзивна освіта, психолого-педагогічний супровід, воєнний стан, formation of life competence, special educational needs, out-of-school education, special education, inclusive education, psychological and pedagogical support, martial law
Цитування
Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 628 с.