Аналітична економіка та макроекономічна політика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчальному посібнику міститься системний та цілісний виклад концептуальних положень теоретичної економіки у контексті сучасних вимог економічної освіти. Особливу увагу приділено взаємозв’язкам економіки і макроекономічної політики. До теоретичної частини кожної теми з метою кращого засвоєння викладеного навчального матеріалу, сприяння формуванню практичних навичок застосування базових теоретичних положень і розвитку логічного економічного мислення додаються короткі висновки, перелік ключових понять, питання для самостійного контролю знань, завдання економічного практикуму. The textbook contains a systematic and comprehensive presentation of the conceptual provisions of theoretical economics in the context of modern requirements of economic education. Special attention is paid to the interrelationships of the economy and macroeconomic policy. Short conclusions, a list of key concepts are added to the theoretical part of each topic, questions for self-control of knowledge, tasks of an economic workshop.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, теоретична економіка, ринкова економіка, національна економіка, макроекономічні показники, завдання економічного практикуму, economic education, theoretical economics, market economy, national economy, macroeconomic indicators, tasks of the economic workshop
Цитування
Аналітична економіка та макроекономічна політика : навч. посіб. для студентів спец. «Економіка» / [За ред. І. Ф. Прокопенка]. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2019. – 416 с.