Проблеми соціальної адаптації студентів з Наддніпрянщини в країнах Центрально-східної Європи у 1920-ті роки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Запорізький національний університет
Анотація
У статті на основі широкого кола джерел розглянуто проблеми адаптації українських студентів до складних умов перебування в еміграції протягом 1920-х років. Висвітлено роль Варшавської громади в легалізації, наданні матеріальної допомоги і подальшій еміграції українських студентів на Захід. Вперше розглянуто діяльність комуністичних агітаторів і прорадянських організацій та показано їхню роль в ідейному роз’єднанні українського студентства в країнах Центрально-Східної Європи. The article is based on a wide range of sources, the problem of adaptation of Ukrainian students to difficult conditions of staying in immigration during the 1920’s. The role of Warsaw community is highlighted in legalization, in giving pecuniary aid and further emigration of Ukrainian students to the west. For the first time the work of communist agitators and pro-Soviet organizations is examined and their role is shown in the ideological separation of Ukrainian students in Central and Eastern Europe.
Опис
Ключові слова
студенти, еміграція, соціальна адаптація, Центрально-Східна Європа, солідарність, бойкот, матеріальне забезпечення, students, immigration, social adaptation, Central and Eastern Europe, solidarity, boycott, material support
Цитування
Рябченко О. Л. Проблеми соціальної адаптації студентів з Наддніпрянщини в країнах Центрально-східної Європи у 1920-ті роки / О. Л. Рябченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету редкол.: [редкол: Ф. Г. Турченко та ін.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Вип. ХХХV. – С. 123–130.