ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
Стаття присвячена аналізу досвіду формування естетичної культури у КНР, визначенню засобів які сприяють її формуванню. На основі аналізу літературних джерел визначено систему засобів: мистецькі твори (співи, опери, балет, театральні постанови тощо); особистісно-педагогічна майстерність викладача індивідуальні здібності. The article is devoted to the analysis of the experience of formation of aesthetic culture in China, the definition of means that contribute to its formation. Based on the analysis of literary sources, a system of means is determined: works of art (singing, opera, ballet, theatrical performances, etc.); personal and pedagogical skills of the teacher, individual abilities.
Опис
Ключові слова
виховання, естетичне виховання, музика, мистецтво, education, aesthetic education, music, art
Цитування
Ян Ян. Естетичне виховання майбутніх вчителів засобами музичного мистецтва у КНР / Ян Ян, Ван Ціхуей // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 300–303.