ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ЧИННИК ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
В статті розглянуто вплив професійної педагогічної діяльності майбутніх учителів в період навчання у закладі вищої педагогічної освіти на складні, етапні та динамічні процеси їх професійної самореалізації, наведено аналіз практичного досвіду вивчення проблеми професійної самореалізації майбутніх учителів у ХНПУ імені Г. С. Сковороди. The article considers the influence of professional pedagogical activity of future teachers during the period of study in higher pedagogical education on complex, stage and dynamic processes of their professional self-realization, the analysis of practical experience of studying the problem of professional self-realization of future teachers in H. S. KhNPU.
Опис
Ключові слова
професійна самореалізація, педагогічна діяльність, підготовка майбутніх учителів, професійне самовизначення, професійна адаптація, professional self-realization, pedagogical activity, training of future teachers, professional self-determination, professional adaptation
Цитування
Пономарьова Н. О. Професійна педагогічна діяльність майбутніх учителів як чинник їх професійної самореалізації / Н. О. Пономарьова // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 274–279.