Соціальні історії як засіб розвитку соціальної компетентності молодших школярів з аутизмом

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито питання формування соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з порушенням аутистичного спектру, схарактеризовано основні змістовні засади методу соціальних історій, як одного із ефективних засобів формування соціальної компетентності. Запропоновано експериментальну діагностичну програму визначення рівня сформованості соціальної компетентності молодших школярів з аутизмом, яка пройшла перевірку в умовах закладу освіти, висвітлено зміст експериментальної корекційної програми формування соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з порушенням аутистичного спектру з використанням методу соціальних історій. The paper discusses the issue of forming the social competence of children of primary school age with autistic spectrum disorders, characterizes the main content principles of the method of social stories as one of the effective means of forming social competence. An experimental diagnostic program for determining the level of formation of the social competence of younger schoolchildren with autism is proposed, which was tested in the conditions of an educational institution, the content of an experimental correctional program for the formation of social competence of children of lower school age with autistic spectrum disorders using the method of social stories is highlighted.
Опис
Ключові слова
соціальна компетентність, комунікативна функція, аутизм, молодший шкільний вік, соціальні історії, social competence, communicative function, autism, primary school age, social stories
Цитування
Криловецька І. В. Соціальні історії як засіб розвитку соціальної компетентності молодших школярів з аутизмом : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / І. В. Криловецька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 71 с. : дод.
Колекції