Соціальні історії як засіб розвитку соціальної компетентності молодших школярів з аутизмом

dc.contributor.authorКриловецька, І. В.
dc.date.accessioned2023-02-27T08:24:04Z
dc.date.available2023-02-27T08:24:04Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі розкрито питання формування соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з порушенням аутистичного спектру, схарактеризовано основні змістовні засади методу соціальних історій, як одного із ефективних засобів формування соціальної компетентності. Запропоновано експериментальну діагностичну програму визначення рівня сформованості соціальної компетентності молодших школярів з аутизмом, яка пройшла перевірку в умовах закладу освіти, висвітлено зміст експериментальної корекційної програми формування соціальної компетентності дітей молодшого шкільного віку з порушенням аутистичного спектру з використанням методу соціальних історій. The paper discusses the issue of forming the social competence of children of primary school age with autistic spectrum disorders, characterizes the main content principles of the method of social stories as one of the effective means of forming social competence. An experimental diagnostic program for determining the level of formation of the social competence of younger schoolchildren with autism is proposed, which was tested in the conditions of an educational institution, the content of an experimental correctional program for the formation of social competence of children of lower school age with autistic spectrum disorders using the method of social stories is highlighted.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКриловецька І. В. Соціальні історії як засіб розвитку соціальної компетентності молодших школярів з аутизмом : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / І. В. Криловецька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 71 с. : дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10210
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальна компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікативна функціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectаутизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодший шкільний вікuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальні історіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicative functionuk_UA.UTF-8
dc.subjectautismuk_UA.UTF-8
dc.subjectprimary school ageuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial storiesuk_UA.UTF-8
dc.titleСоціальні історії як засіб розвитку соціальної компетентності молодших школярів з аутизмомuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSocial stories as a means of developing the social competence of younger schoolchildren with autismuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції