Студентство у символічному просторі міста Радянської України (1920-ті роки)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2009
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
У статті розглядається процес символічної детермінації життєдіяльності українського студентства у 1920-ті роки, наголошується, що внутрішнє відчуття соціального часу не співпадало з зовнішніми перетвореннями у містах України. The article examines the process of symbolic determination of Ukrainian student life in the 1920s, it is emphasized that the inner feeling of the social time did not coincide with the external transformations in the cities of Ukraine.
Опис
Ключові слова
знак, місто, повсякденність, пролетарізація, символ, студентство, урбанізація, sign, city, everyday life, proletarianization, symbol, studentship, urbanization
Цитування
Рябченко О. Л. Студентство у символічному просторі міста Радянської України (1920-ті роки) / О. Л. Рябченко // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: [А. Коцур та ін.]. – Київ : УНІСЕРВ, 2009. – Вип. 28. – С. 22–31.