ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (НУШ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті розглянуто проблему духовно-морального виховання молодших школярів у контексті Нової української школи (НУШ). На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність поняття «духовно-моральне виховання». Охарактеризовано основні завдання і чинники духовно-морального виховання молодших школярів. The article considers the problem of spiritual and moral education of junior schoolchildren in the context of the New Ukrainian School (NUS). Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the essence of the concept of «spiritual and moral education» is determined. The main tasks of spiritual and moral education of junior schoolchildren are described. The main factors of spiritual and moral education of junior schoolchildren are determined.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, духовно-моральне виховання, Нова українська школа, моральні норми, національні цінності, junior schoolchildren, spiritual and moral education, New Ukrainian school, moral norms, national values
Цитування
Довженко Т. О. Духовно-моральне виховання молодших школярів у контексті Нової української школи (НУШ) / Т. О. Довженко, І. А. Небитова // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 56–59.