Студентські будівельні загони і (де)конструкція радянського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут історії України НАН України
Анотація
Автором досліджено студентські будівельні загони, які вважаються однією з ознак пізньої радянської епохи. Історія цього руху належить до переліку проблем так званого «живого минулого», який до сьогодні сприймається загалом крізь призму традиційного героїчного висвітлення подій. The author investigated student construction squads, which are considered one of the signs of the late Soviet era. The history of this movement belongs to the list of problems of the so-called of the "living past", which to this day is generally perceived through the prism traditional heroic coverage of events.
Опис
Ключові слова
студенти, студентство, студентські загони, пізня радянська епоха, students, studentship, student units, the late Soviet era
Цитування
Рябченко О. Л. Студентські будівельні загони і (де)конструкція радянського / О. Л. Рябченко, Т. Малиніна // Українське суспільство в 1960–1980-х рр. Історичні нариси : колективна монографія / Ін-т іст. України НАН України ; [відп. ред. В. Даниленко; Упоряд.: В. Крупина, М. Смольніцька]. – Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2021. – С. 282–316. – (З історії повсякденного життя в Україні).