РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ ВЧИТЕЛЯ В КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах на основі аналізу нормативної документації та наукової літератури висвітлено розвиток професійного статусу вчителя в Китайській Народній Республіці, розкрито ставлення суспільства до вчителя, окреслено особливості переходу від триступеневої до двоступеневої моделі підготовки і перепідготовки вчительських кадрів у КНР. Based on the analysis of normative documents and scientific literature, the authors have revealed the development of teacher’s professional status in the People’s Republic of China. The society attitude to teachers has been outlined. The peculiarities of transition from three-stage model to two-stage model of’ training and retraining teachers in the People’s Republic of Chine have been revealed.
Опис
Ключові слова
учитель, професійний статус, розвиток, тенденція, КНР, teacher, professional status, development, tendency, the People’s Republic of China
Цитування
Попова О. В. Розвиток професійного статусу вчителя в КНР / О. В. Попова, А. М. Цапко, Д. С. Топчій // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 417–421.