Публікації співробітників Наукової бібліотеки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 2 з 2
 • Документ
  «Живуть, Кобзарю любий, поміж нас і голос твій, і пензель твій, і слово»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Романовська, О. І.; Мажара, С. С.
  У публікації проінформовано про підсумки роботи Всеукраїнського круглого столу, присвяченого 210-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, який було проведено 12 березня 2024 року у стінах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди у змішаному форматі. Про Тараса Шевченка можна говорити нескінченно, бо він як явище велике й вічно живе — багатогранний і невичерпний! Через вибухи у місті Харкові, задля безпеки присутніх, захід було призупинено та переведено в онлайн формат. Виконання музичних творів на слова Т. Шевченка студентами українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти, на жаль, не відбулось. В онлайн форматі були присутні близько 100 учасників. The publication informs about the results of the All-Ukrainian round table dedicated to the 210th anniversary of Taras Shevchenko's birth, which was held on 12 March 2024 at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in a mixed format. We can talk endlessly about Taras Shevchenko, because he is a great and eternally living phenomenon - multifaceted and inexhaustible! Due to the explosions in the city of Kharkiv, the event was suspended and transferred to an online format for the safety of the audience. Unfortunately, the performance of musical pieces based on Taras Shevchenko's words by students of the H. F. Kvitka-Osnovianenko Ukrainian Language and Literature Faculty and the Faculty of Natural, Special and Health Education did not take place. About 100 participants were present in the online format.
 • Документ
  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО І. Ф. ПРОКОПЕНКА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-06-10) Захарченко, В. П.; Коробкіна, О. Г.
  В статті розглянуто біобібліографічний покажчик «Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України», складений довідково-бібліографічним відділом наукової бібліотеки, який започаткував серію біобібліографічних покажчиків «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди». Цінність видання полягає у представленій у ньому широкій бібліографічній базі, яка є основою для узагальнення висновків про найважливіші напрями професійної, творчої, державної та громадської діяльності І. Ф. Прокопенка, доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1980 по 2020 р. The article deals with the biobibliographic index "Prokopenko Ivan Fedorovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine", compiled by the reference and bibliographic department of the scientific library, which launched a series of biobibliographic indexes "Scientists of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University". The value of the publication lies in the wide bibliographic base presented in it base, which is the basis for generalizing conclusions about the most important areas of professional, creative, state and public activities of I. F. Prokopenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of of Pedagogical Sciences of Ukraine, Rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University from 1980 to 2020.