БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО І. Ф. ПРОКОПЕНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто біобібліографічний покажчик «Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України», складений довідково-бібліографічним відділом наукової бібліотеки, який започаткував серію біобібліографічних покажчиків «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди». Цінність видання полягає у представленій у ньому широкій бібліографічній базі, яка є основою для узагальнення висновків про найважливіші напрями професійної, творчої, державної та громадської діяльності І. Ф. Прокопенка, доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з 1980 по 2020 р. The article deals with the biobibliographic index "Prokopenko Ivan Fedorovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine", compiled by the reference and bibliographic department of the scientific library, which launched a series of biobibliographic indexes "Scientists of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University". The value of the publication lies in the wide bibliographic base presented in it base, which is the basis for generalizing conclusions about the most important areas of professional, creative, state and public activities of I. F. Prokopenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of of Pedagogical Sciences of Ukraine, Rector of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University from 1980 to 2020.
Опис
Ключові слова
Прокопенко І. Ф., бібліографічний портрет, видатні вчені, біобібліографічні покажчики, I. F. Prokopenko, bibliographic portrait, outstanding scientists, bibliographic indexes
Цитування
Захарченко В. П. Бібліографічний портрет видатного вченого І. Ф. Прокопенка / В. П. Захарченко, О. Г. Коробкіна // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 115–118.