Цифровізація наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито як цифровізація вплинула на трансформацію традиційних функцій наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди – забезпечення інформаційних, освітніх, наукових та інших потреб користувачів. Карантинні обмеження під час пандемії COVID-19, запровадження воєнного стану в Україні в лютому 2022 року суттєво прискорили процес перетворення традиційної бібліотеки університету на сучасну цифрову бібліотеку, що базується на використанні інформаційних технологій та мережевих засобів зв'язку. The article reveals how digitization influenced the transformation of the traditional functions of the scientific library of the H.S. Skovoroda KhnPU - provision of information, educational, scientific and other needs of users. Quarantine restrictions during the COVID-19 pandemic, the introduction of martial law in Ukraine in February 2022 significantly accelerated the process of transforming the traditional university library into a modern digital library based on the use of information technology and network communication.
Опис
Ключові слова
цифровізація бібліотек, цифрова бібліотека, електронні сервіси бібліотеки, інформаційні онлайн-ресурси, електронний каталог, digitization of libraries, digital library, electronic library services, online information resources, electronic catalog, electronic archive
Цитування
Бережна С. В. Цифровізація наукової бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди / С. В. Бережна, О. Г. Коробкіна // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 12–20.