Презентації

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 20
 • Документ
  Один лиш час і має совість…
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2023-01)
  В презентації представлена біографія Василя Стуса. У цьому році Україна відзначає значну подію – 85 років від дня народження Василя Стуса. Він став символом Українського опору XX століття і прожив недовге життя. Воно було яскраве і трагічне, тяжке і героїчне одночасно. Поет, особистість, громадський діяч – він створив свій світ, світ добра, і став людиною миру, відомим і впізнаним далеко за межами нашої України. The presentation presents a biography of Vasily STUs. This year, Ukraine celebrates a significant event – the 85th anniversary of the birth of Vasyl STUs. He became a symbol of the Ukrainian resistance of the XX century and lived a short life. It was bright and tragic, heavy and heroic at the same time. Poet, personality, public figure – he created his own world, the world of good, and became a man of peace, known and recognized far beyond the borders of our Ukraine.
 • Документ
  Нескорений. Доля українського митця Миколи Куліша
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022-12-18)
  В презентації представлена біографія Миколи Куліша, який від природи був щедро обдарованою особистістю: талановитим військовим, громадським діячем, редактором, публіцистом, соціальним педагогом, організатором літературного процесу в Україні. Воював на фронтах Першої світової, згодом був у революційному підпіллі та працював у державних установах. Тридцять років із прожитих ним сорока п’яти був літератором. Але насамперед Микола Куліш – драматург, творчість якого відкрила нові напрямки в розвитку світового драматичного мистецтва XX і XXI століття. The presentation presents the biography of Mykola Kulish, who was a naturally gifted personality: a talented military man, public figure, editor, publicist, social educator, organizer of the literary process in Ukraine. He fought on the fronts of the First World War, later he was in the revolutionary underground and worked in state institutions. He spent thirty years of his forty-five years as a writer. But first of all, Mykola Kulish is a playwright whose work opened new directions in the development of world dramatic art of the 20th and 21st centuries.
 • Документ
  Григорій Сковорода: яскраве життя мандрівного філософа
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022-11)
  В презентаціі представлено біографію Григорія Сковороди – великого філософа, педагога та мандрівника. Робота присвячена 300-літньому ювілею Григорія Савича. Чим більше читаєш про Сковороду, тим більше дізнаєшся цікавого, того, що не вкладається у звичні рамки. Пройшли століття, та Сковорода стає більш цікавим. Чим сьогодні нас приваблює Сковорода? Самопізнанням. Духовною незалежністю. Бажанням знати все. Справжня європейська людина. The presentation presents the biography of Hryhoriy Skovoroda – a great philosopher, teacher and traveler. The work is dedicated to the 300th anniversary of Hryhoriy Savych. The more you read about Skovoroda, the more interesting things you will learn, things that do not fit into the usual framework. Centuries have passed, and Skovoroda is becoming more interesting. What attracts us to Skovoroda today? Self-discovery. Spiritual independence. I want to know everything. A real European man.
 • Документ
  Правила складання цитувань та списку використаних джерел у наукових роботах за міжнародним стилем АРА (з урахуванням вимог 7-ої редакції)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2022) Захарченко, В. П.
  В презентації розглянуті особливості оформлення списку використаних джерел у наукових працях. Наведені приклади бібліографічного опису документів за міжнародним стилем АПА (з урахуванням вимог 7-ої редакції). The presentation deals with the peculiarities of the list of references in scientific papers. Examples of bibliographic descriptions of documents according to the international style of APA (taking into account the requirements of the 7th edition) are given.
 • Документ
  Правила складання посилань та списку використаних джерел у наукових роботах за ДСТУ 8302:2015"Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека, 2021)
  Презентацію розроблено з метою надати допомогу при оформленні посилань в наукових роботах за ДСТУ 8302:2015 тим, хто готує наукові роботи до публікації, оформлює список використаних джерел у дисертації. Наведено приклади бібліографічного опису документів згідно діючого державнго стандарту України. Презентация разработана с целью оказать помощь при оформлении ссылок в научных работах по ГОСТ 8302: 2015 тем, кто готовит научные работы к публикации, оформляет список использованных источников в диссертации. Приведены примеры библиографического описания документов согласно действующего государственного стандарта Украины. The presentation is designed to assist in the design of references in scientific papers under DSTU 8302: 2015 to those who prepare scientific papers for publication, draws up a list of sources used in the dissertation. Examples of bibliographic description of documents according to the current state standard of Ukraine are given.