Нескорений. Доля українського митця Миколи Куліша

Немає доступних мініатюр
Дата
2022-12-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
В презентації представлена біографія Миколи Куліша, який від природи був щедро обдарованою особистістю: талановитим військовим, громадським діячем, редактором, публіцистом, соціальним педагогом, організатором літературного процесу в Україні. Воював на фронтах Першої світової, згодом був у революційному підпіллі та працював у державних установах. Тридцять років із прожитих ним сорока п’яти був літератором. Але насамперед Микола Куліш – драматург, творчість якого відкрила нові напрямки в розвитку світового драматичного мистецтва XX і XXI століття. The presentation presents the biography of Mykola Kulish, who was a naturally gifted personality: a talented military man, public figure, editor, publicist, social educator, organizer of the literary process in Ukraine. He fought on the fronts of the First World War, later he was in the revolutionary underground and worked in state institutions. He spent thirty years of his forty-five years as a writer. But first of all, Mykola Kulish is a playwright whose work opened new directions in the development of world dramatic art of the 20th and 21st centuries.
Опис
Ключові слова
презентація, Микола Куліш, біографія, драматург, presentation, Mykola Kulish, biography, playwright
Цитування
Нескорений. Доля українського митця Миколи Куліша : до 130-річчя від дня народження драматурга : презентація / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; уклад. А. А. Кроль. – Харків : ХНПУ, 2022. – 36 сл.
Колекції