Правила складання цитувань та списку використаних джерел у наукових роботах за міжнародним стилем АРА (з урахуванням вимог 7-ої редакції)

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
В презентації розглянуті особливості оформлення списку використаних джерел у наукових працях. Наведені приклади бібліографічного опису документів за міжнародним стилем АПА (з урахуванням вимог 7-ої редакції). The presentation deals with the peculiarities of the list of references in scientific papers. Examples of bibliographic descriptions of documents according to the international style of APA (taking into account the requirements of the 7th edition) are given.
Опис
Ключові слова
бібліографічний опис, бібліографічне посилання, стиль АПА (Американська психологічна асоціація), цитування, bibliographic description, bibliographic reference, APA style, сitation
Цитування
Правила складання цитувань та списку використаних джерел у наукових роботах за міжнародним стилем АРА (з урахуванням вимог 7-ої редакції) : презентація / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. В. П. Захарченко]. – Харків : ХНПУ, 2022. – 52 сл.