Матеріали наукових конференцій молодих вчених та студентів

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 67
 • Документ
  Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-21)
  Збірка містить матеріали викладачів і здобувачів вищої освіти, які подано до участі у VIII науково-практичній конференції 21 квітня 2023 р. Матеріали рекомендовано до друку: редакційно-видавничою радою (протокол № 5 від 17.05.2023 р.) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The collection contains materials of teachers and applicants for higher education, which were submitted for participation in the VIII Scientific and Practical Conference on 21 April 2023. The materials are recommended for publication by the Editorial and Publishing Council (Minutes No. 5 of 17.05.2023) of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
 • Документ
  СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-27)
  У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції «Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях», метою якої було обговорення традицій і сучасних викликів теорії та історії соціального виховання особистості; досвіду роботи соціальних інституцій в умовах воєнного стану; технологій та методик соціального виховання особистості в умовах війни; підготовки майбутнього фахівця до соціального виховання особистості в сучасних умовах. Для науковців, викладачів, аспірантів і здобувачів вищої освіти, фахівців соціальних інституцій. The collection presents the materials of the scientific and practical conference "Modern realities and prospects of social education of personality in various social institutions", the purpose of which was to discuss the traditions and modern challenges of the theory and history of social education of personality; work experience social institutions under martial law; technologies and methods of social education of the individual in the conditions of war; preparation of the future specialist for social education of the individual in modern conditions. For scientists, teachers, graduate students and students of higher education, specialists of social institutions.
 • Документ
  Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-23)
  У збірнику подано тези виступів на науково-практичній онлайн-конференції студентів факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні проблеми розвитку культури мовлення, методики навчання української мови, сучасні проблеми вивчення дитячої літератури і методики літературного читання, навчання природничих і математичних дисциплін у початковій школі. The collection contains summaries of presentations at the scientific and practical online conference by the students of the Department of Primary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The materials highlight current problems of the speech culture development, methodology of teaching the Ukrainian language, modern problems of studying children's literature and methodology of literary reading, teaching natural and mathematical subjects in primary school.
 • Документ
  ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-27)
  Збірник містить наукові праці студентства й наукової молоді, в яких висвітлюються актуальні питання сучасного українського мовознавства та літературознавства. The collection contains scientific works of students and young people, which cover current issues of modern Ukrainian linguistics and literary criticism.
 • Документ
  ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022)
  Збірник містить наукові праці студентства й наукової молоді, в яких висвітлюються актуальні питання сучасного українського мовознавства та літературознавства. The collection contains scientific works of students and young people, which cover current issues of modern Ukrainian linguistics and literary criticism.