Орнітологічні дослідження в Україні: минуле, сучасність і перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику розміщено наукові праці з актуальних питань екології, морфології та біології птахів, які обговорювались під час Всеукраїнської орнітологічної конференції «Орнітологічні дослідження в Україні: минуле, сучасність і перспективи». Рекомендовано співробітникам наукових установ, викладачам і студентам природничих спеціальностей закладів вищої освіти. The collection contains scientific works on topical issues of ecology, morphology and biology of birds, which were discussed during the All-Ukrainian ornithological conference "Ornithological research in Ukraine: past, present and prospects". Recommended for employees of scientific institutions, teachers and students of natural sciences at higher education institutions.
Опис
Ключові слова
освітній процес, українська орнітофауна, орнітологія, фауністика, птахи, educational process, Ukrainian avifauna, ornithology, faunistics, birds
Цитування
Орнітологічні дослідження в Україні: минуле, сучасність і перспективи = Ornithological research in Ukraine: past, present and prospects : матеріали Всеукр. орнітол. конф., Харків, 20–22 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. О. Андрющенко та ін.]. – Харків : [ФОП Панов А. М.], 2024. – 183 с. : іл., табл.