СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНІХ НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено створення освітнього середовища для розвитку художніх навичок. Творчість – це та загальнолюдська якість, яка властива кожній дитині. Розвиток художньої обдарованості дитини реалізується в освітньому середовищі, починаючи з дитячого садка, включаючи школу та заклади вищої освіти, і призводить до творчого розвитку особистості, що є необхідним для будь-якого виду людської діяльності. Зазначено, що знаходячись в творчому середовищі і маючи доступ до художніх інструментів та матеріалів, дитина могла б вільно включатися і випробовувати свої сили в різних видах художньої діяльності. Будь це урок чи гурток, в його змісті могли б використовуватися різні види мистецтва і, відповідно, різні види творчої діяльності учнів. The publication examines the creation of an educational environment for the development of artistic skills. Creativity is a universal human quality that is characteristic of every child. The development of a child's artistic talent is implemented in the educational environment, starting from kindergarten, including school and institutions of higher education, and leads to the creative development of the personality, which is necessary for any kind of human activity. It is noted that being in a creative environment and having access to artistic tools and materials, the child could freely participate and test his strength in various types of artistic activity. Be it a lesson or a group, in his the content could use different types of art and, accordingly, different types of creative activity of students.
Опис
Ключові слова
освітній процес, творча діяльність, мистецтво, магістерські роботи, educational process, creative activity, art, master's theses
Цитування
Мелешко Ю. О. Створення освітнього середовища для розвитку художніх навичок здобувачів освіти / Ю. О. Мелешко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 449–452.