ГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

dc.contributor.authorНебитова, І. А.
dc.date.accessioned2023-10-20T13:27:01Z
dc.date.available2023-10-20T13:27:01Z
dc.date.issued2023-09-27
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано гуманістичні основи оціночної діяльності вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. В умовах гуманізації освіти та орієнтації процесу виховання на загальнолюдські цінності особливої актуальності набуває питання ставлення до Людини як найвищої цінності. Цінність Людини, а з професійної точки зору – цінність дитини як об’єкта виховання, стає відправною точкою, яка визначає зміст і характер оціночної діяльності педагога. Зазначено, що В. Сухомлинський стверджував, що у педагогічній оцінці міститься велика гуманна місія. Вона спрямована на розвиток, становлення особистості, піднесення людської гідності дитини, а значить виступає основним чинником розвитку та творення Людини. Така постановка питання кардинально змінює позицію педагога щодо оцінювання школярів. The publication analyzes the humanistic foundations of the teacher's evaluation activity in the pedagogical legacy of V. O. Sukhomlynskyi. In the conditions of humanization of education and the orientation of the education process to universal human values, the question of attitude to Man as the highest value becomes especially relevant. The value of a person, and from a professional point of view vision - the value of the child as an object of education, becomes the starting point that determines the content and nature of the teacher's evaluation activity. It is noted that V. Sukhomlynsky claimed that pedagogical assessment contains a great humane mission. It is aimed at the development, formation of the personality, elevation of the human dignity of the child, which means that it acts as the main factor in the development and creation of Man. This formulation of the question radically changes the position of the teacher regarding the assessment of schoolchildren.
dc.identifier.citationНебитова І. А. Гуманістичні основи оціночної діяльності вчителя у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / І. А. Небитова // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 102–105.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12792
dc.language.isouk
dc.publisherЦентральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
dc.subjectгуманізація освіти
dc.subjectоціночна діяльність
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпедагогічна спадщина
dc.subjectСухомлинський В. О.
dc.subjecthumanization of education
dc.subjectevaluation activity
dc.subjecteducational process
dc.subjectpedagogical heritage
dc.subjectV. O. Sukhomlynskyi
dc.titleГУМАНІСТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
dc.title.alternativeHUMANISTIC BASIS OF EVALUATION ACTIVITY THE TEACHER IN THE PEDAGOGICAL HERITAGE V. SUKHOMLYNSKY
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Небитова І. А. Гуманістичні основи оціночної діяльності вчителя у педагогічній спадщині.pdf
Розмір:
5.32 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: