Організаційно-педагогічні умови застосування дистанційного навчання в процесі підготовки магістрів із менеджменту

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором розглянуто організаційно-педагогічні умови, що впливають на якість дистанційного навчання в установі вищої освіти. Автором рассмотрены организационно-педагогические условия, влияющие на качество дистанционного обучения в учреждении высшего образования. The author considers the organizational and pedagogical conditions that affect the quality of distance learning in higher education.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, підготовка магістрів, освіта, менеджмент, дистанционное обучение, подготовка магистров, образование, менеджмент, distance learning, preparation of masters, education, management
Цитування
Хлєбнікова Т. М. Організаційно-педагогічні умови застосування дистанційного навчання в процесі підготовки магістрів із менеджменту / Т. М. Хлєбнікова // Організація навчання в умовах використання дистанційних освітніх технологій [Електронне видання] : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. матеріалів методолог. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [За заг. ред. Т. М. Хлєбнікової]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 11–22.