ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ В УКРАЇНІ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД: ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ ВОЛІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży
Анотація
У публікації розглянуто особливості істотних умов праці в Україні, що стосуються свободи волі сторін трудового договору у воєнний період. Базу для нового етапу правотворчості в Україні заклав режим воєнного стану, запроваджений на території України Указом Президента України. За цим режимом започатковано дозвіл на обмеження трудових прав громадян в умовах дії даного режиму, який дозволив звузити площину прояву свободи волі працівника за рахунок розширення можливостей роботодавця. Законодавець надав додаткові важелі впливу на волю працівника, фактично позбавивши його часу на усвідомлення та адаптацію до нових умов. Враховуючи важку ситуацію в країні, викликану повномасштабною війною проти України, таке обмеження свободи волі працівника, що трансформувалося в обмеження його права на працю, було цілком обґрунтованим на початку воєнних дій, коли роботодавцю потрібно було швидко підлаштовуватись під вимоги воєнного часу. Але зараз стає очевидним той факт, що потрібно відновлення паритету воль сторін трудового договору. The publication examines the peculiarities of essential labour conditions in Ukraine concerning the freedom of will of the parties to an employment contract during wartime. The basis for a new stage of lawmaking in Ukraine was laid by the Ukraine was laid down by the martial law regime introduced on the territory of Ukraine by the Decree of the of the President of Ukraine. Under this regime, the restriction of labour rights of of citizens under this regime, which allowed narrowing the scope of freedom of will of the employee by expanding the employer's capabilities. The legislator provided additional levers of influence on the employee's will, effectively depriving him/her of time to realise and and adaptation to new conditions. Given the difficult situation in the country caused by the full-scale war against Ukraine, such a restriction of the employee's freedom of will, which was transformed into a restriction of his/her right to work, was quite justified at the beginning of hostilities, when the employer had to quickly adapt to the requirements of wartime. But now it is becoming apparent that it is necessary to restore of the parity of wills of the parties to an employment contract.
Опис
Ключові слова
право на працю, трудовий договір, свобода волі, воєнний стан, right to work, employment contract, freedom of will, martial law
Цитування
Фатєєв Я. В. Особливості зміни істотних умов праці в Україні у воєнний період: проблеми свободи волі сторін трудового договору / Я. В. Фатєєв // Integracja szkolnictwa wyższego prawniczego Ukrainy z europejską przestrzenią edukacyjną – wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie stanu wojennego : materiały z Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża, Kharków, 15.02.2023 r. – Łomża : MANS w Łomży, 2023. – Pp. 262–263.