Дослідження управління емоціями та самомотивації у студентів-спорстменів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
У роботі приведено результати дослідження вивчення психофізіологічного емоційного компоненту ‒ управління емоціями та самомотивації у студентів факультету фізичного виховання. Вказано, що тих, які мають низький рівень управління емоціями майже на 5% більше, ніж з високим, яких у, свою чергу, лише 9,5%; кількість тих, що має високий рівень самомотивації майже 20%. В работе приведены результаты исследования изучения психофизиологического эмоционального компонента - управление эмоциями и самомотивации студентов факультета физического воспитания. Указано, что тех, которые имеют низкий уровень управления эмоциями почти на 5% больше, чем с высоким, которых в, свою очередь, лишь 9,5%; количество тех, кто имеет высокий уровень самомотивации почти 20%. The paper presents the results of a study of the study of the psychophysiological emotional component - the management of emotions and self-motivation of students of the faculty of physical education. It is indicated that those who have a low level of emotional control are almost 5% more than those with a high one, which, in turn, are only 9.5%; the number of those who have a high level of self-motivation is almost 20%.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, управління емоціями, самомотивація, емоційний інтелект, студентські роботи, анатомия, физиология, управление эмоциями, самомотивация, эмоциональный интеллект, студенческие работы, anatomy, physiology, emotion management, self-motivation, emotional intellect, student work
Цитування
Коц С. Н. Дослідження управління емоціями та самомотивації у студентів-спорстменів / С. Н. Коц, В. П. Коц, Ю. А. Лещенко // Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. фіз. культури ; [редкол.: Є. В. Імас та ін.]. ‒ Харків : ХДАФК, 2018. ‒ С. 168‒173.