PRACTICAL SOLUTIONS FOR MAKING EDUCATIONAL SPACES MORE INCLUSIVE WITH A HELP OF CARGO CLASSROOM

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавнича група «Наукові перспективи»
Анотація
The article shows the content and possibilities of CARGO Classroom in making educational spaces more inclusive. CARGO Movement, formed in 2019, is a creative collective developing digital heritage resources for schools and the broader public. These include films, immersive exhibition design and the “CARGO Classroom” education tools. CARGO Classroom is a set of 15 history lessons. These lessons have been developed by CARGO in collaboration with experienced history teachers, history teacher educators, home educators, activists and historians. Each lesson tells the story of an individual of African or African Diaspora heritage. Together, the lessons form a chronological narrative that celebrates the accomplishments, achievements and visionary leadership of African and African Diaspora individuals from ancient times to the present day. In forefronting these accomplishments, CARGO Classroom shows learners that the present and the future can and should be places of possibility and opportunity for all. CARGO Classroom’s main aim is to enhance and broaden the national curriculum, contributing creatively engaging materials which are as pedagogically strong as they are innovative in form and content. CARGO Classroom is based on pedagogical principles that help facilitate more inclusive education. We hope that, as well as an understanding of how you might use CARGO Classroom resources in your educational settings, you take away an awareness of how to use CARGO’s pedagogical principles to construct inclusive lessons of your own. CARGO classroom is a series of lessons that will enrich the curriculum with stories of inspiring individuals from Africa, an African diaspora, history. The lessons have been designed in collaboration with lecturers, professors, teachers and pupils and taught in full, they tell the story of the continued accomplishments of individuals of African and African diaspora heritage. These lessons are pitched for students aged 11 to 14, but CARGO Classrooms visually informed pedagogy, however, means that they are easily adapted for both younger and older students. Each lesson has an accompanying image and poem about which questions can be tailored to challenge students of all ages Finally, CARGO classroom lessons have been planned by experience. History teachers and are rooted in that discipline. Each lesson therefore looks to develop students’ historical skills as well as enriching their historical knowledge. У статті показано зміст і можливості CARGO Classroom у тому, щоб зробити освітній простір більш інклюзивним. CARGO Movement, заснований у 2019 році, є творчим колективом, який розробляє цифрові ресурси для шкіл та широкої громадськості. Сюди належать фільми, захоплюючий дизайн виставок та навчальні інструменти «CARGO Classroom». CARGO Classroom – це комплект із 15 уроків історії. Ці уроки були розроблені CARGO у співпраці з досвідченими вчителями історії, викладачами історії, домашніми вихователями, активістами та істориками. Кожен урок розповідає історію особи з Африки чи африканської діаспори. Разом ці уроки утворюють хронологічну розповідь, яка відзначає досягнення та далекоглядне лідерство африканців та африканської діаспори з давніх часів до наших днів. На передньому плані цих досягнень CARGO Classroom показує учням, що сьогодення та майбутнє можуть і повинні бути місцями можливостей для всіх. Основна мета CARGO Classroom полягає в тому, щоб покращити та розширити національну навчальну програму, вносячи творчо захоплюючі матеріали, які є педагогічно сильними та інноваційними за формою та змістом. CARGO Classroom базується на педагогічних принципах, які сприяють більш інклюзивній освіті. Ми сподіваємося, що, окрім розуміння того, як ви можете використовувати ресурси CARGO Classroom у своїх навчальних закладах, ви отримаєте уявлення про те, як використовувати педагогічні принципи CARGO для створення власних інклюзивних уроків. CARGO classroom – це серія уроків, які збагатять навчальну програму історіями видатних людей з Африки, африканської діаспори, історичних постатей загалом. Уроки, розроблені у співпраці з лекторами, професорами, вчителями та учнями, розповідають історію постійних досягнень африканців та африканської діаспори. Ці уроки призначені для учнів віком від 11 до 14 років, але педагогіка CARGO Classrooms із візуальною підтримкою означає, що їх легко адаптувати як для молодших, так і для старших учнів. До кожного уроку є супровідне зображення та вірш, запитання щодо яких можна адаптувати для учнів будь-якого віку. Нарешті, класні уроки CARGO були розроблені на основі досвіду вчителів історії та тих, хто цікавиться цією дисципліною. Тому кожен урок спрямований на розвиток навичок учнів у сфері історії, а також на збагачення їх історичних знань.
Опис
Ключові слова
inclusive education, CARGO classroom, educational spaces, stories, history lessons, inclusive education vocabulary, pedagogical principles, інклюзивна освіта, освітні простори, розповіді, уроки історії, словниковий запас інклюзивної освіти, педагогічні принципи
Цитування
Kazachiner O. S. Practical solutions for making educational spaces more inclusive with a help of CARGO Classroom / O. S. Kazachiner, Yu. D. Boychuk, A. I. Halii // Перспективи та інновації науки. – 2023. – Вип. № 13 (31). – С. 15–26.