ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Використання дослідницьких завдань у процесі навчання у закладах вищої освіти є одним із напрямів формування професійно-компетентного фахівця. У роботі проаналізовано суть поняття «дослідницьке завдання», етапи вирішення дослідних завдань, та визначено педагогічні умови їх використання у формуванні дослідницьких умінь здобувачів вищої освіти. The use of research tasks in the process of teaching in higher education institutions is one of the directions of formation of a professionally competent specialist. The article authors have analyzed the essence of the concept of "research task", the stages of solving research problem, and determined the pedagogical conditions of their use in formation of research skills of higher education applicants.
Опис
Ключові слова
дослідницьке завдання, викладач, здобувач вищої освіти, research tasks, lecturer, higher education applicant
Цитування
Калашнікова Л. М. Дослідницькі завдання як засіб формування дослідницьких умінь здобувачів вищої освіти / Л. М. Калашнікова, Т. С. Кондратьєва // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 407–410.