ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСІБ ІЗ СИНДРОМОМ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
«Планета-Прінт»
Анотація
У статті розглянуто структуру та функціонування ціннісно-смислової сфери особистості. Перелічено типові симптоми прояву посттравматичного стресового розладу в осіб, які зазнали впливу психотравмувальної події. Визначено особливості ціннісно-смислової сфери осіб із синдромом посттравматичного стресу. В статье рассмотрена структура и функционирование ценностно-смысловой сферы личности. Перечислены типичные симптомы проявления посттравматического стрессового расстройства личности, которые испытали влияние психотравмирующих событий. Определены особенности ценностно-смысловой сферы личности с синдромом посттравматического стресса. The article depicts the structure and functionality of axiological and notional personality. Also, the typical symptoms of post-traumatic stress disorder manifestations are named for those who overcame the influence of psycho-traumatic incident, and the peculiarities of axiological and notional personality with the same syndrome are differentiated.
Опис
Ключові слова
посттравматичний синдром, посттравматический синдром, Post-traumatic syndrome
Цитування
Денисенко А. О. Особливості ціннісно-смислової сфери осіб із синдромом посттравматичного стресового розладу / А. О. Денисенко // Сучасна парадигма якості освіти: ідеї та моделі реалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є.Гречаник]. – Харків : Планета-Прінт, 2019. – Ч. 2. – С. 86–92.