Стратегічні основи формування цінової стабільності та конкурентного середовища: концептуальний підхід

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет, Видавничий дім "Гельветика"
Анотація
Статтю присвячено розробці концептуальних підходів до формування цінової стабільності та розвитку конкурентного середовища підприємства на прикладі промислового виробництва. Статья посвящена разработке концептуальных подходов формирования ценовой стабильности промышленного предприятия и его конкурентной среды. The article is devoted to the development of conceptual approaches of development of industrial enterprises in a competitive environment.
Опис
Ключові слова
цінова стабільність, монополія, економічний закон, попит, пропозиція, параметри рівноваги, капіталовкладення, грошовий вимір, конкуренція, ценовая стабильность, монополия, экономический закон, спрос, предложение, параметры равновесия, капиталовложения, денежное измерение, конкуренция, price stability, monopoly, economic law, demand, supply, balance settings, investment, money measurement, competition
Цитування
Ганін В. І. Стратегічні основи формування цінової стабільності та конкурентного середовища: концептуальний підхід / В. І. Ганін, В. В. Соляр // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Економіка і менеджмент зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т ; [редкол. сер. «Економіка і менеджмент»: М. П. Коваленко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2016. – Вип. 15. – С. 40–42.