АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЗДОРОВ᾿Я» В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою шкільного курсу «Основи здоровʼя» є формування здоровʼязбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, відношення до здоровʼя та дбайливого ставлення до нього і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями. The purpose of the school course "Fundamentals of Health" is the formation of health-saving competence by acquiring by students the skills of maintaining, strengthening, attitudes towards health and caring for it, and provides for the mastery of relevant competencies by students.
Опис
Ключові слова
викладання дисципліни, основи здоров᾿я, загальноосвітні школи, здоровʼязбереження, discipline teaching, basics of health, comprehensive schools, health saving
Цитування
Галій А. І. Актуальні питання методики викладання дисципліни «Основи здоров᾿я» в загальноосвітній школі / А. І. Галій // "Європу єднає здорове майбутнє" : крос-форум в межах програми Президента України "Здорова Україна" : до 300-річчя від дня народження Г. С. Сковороди : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2022. – C. 39–43.