«Пізнай себе… з дитинства!»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Літературно-художнє видання присвячено багатогранній спадщині видатного українського педагога й просвітителя Григорія Савича Сковороди, 300-річчя від дня народження якого відзначається у 2022 році. У даній збірці представлено деякі байки Г. Сковороди українською та англійською мовами, власний віршований текст байок автора видання та ілюстрації до них дітей Будянської дитячої школи народного мистецтва. Автор має на меті віддзеркалення змісту байок мислителя на сучасний погляд дитини сьогодення. Надані матеріали сприятимуть до плідного вивчення та творчого використання спадку видатної постаті студентами та учнями навчальних педагогічних закладів вищої та середньої освіти. The literary and artistic publication is dedicated to the multifaceted heritage of the outstanding Ukrainian teacher and educator Hryhorii Savych Skovoroda, whose 300th anniversary is celebrated in 2022. This collection contains some of Hryhorii Skovoroda's fables in Ukrainian and English, the author's own poetic text of the fables, and illustrations by children of the Budianske Children's School of Folk Art. The author aims to reflect the content of of the thinker's fables in the modern view of today's children. The materials provided will contribute to the fruitful study and creative use of the heritage of the outstanding figure by students and pupils of pedagogical institutions of higher and secondary education.
Опис
Ключові слова
літературна спадщина, байки Г. Сковороди, literary heritage, fables of H. Skovoroda
Цитування
Бакай С. Ю. "Пізнай себе… з дитинства!" : до 300-річчя від дня народж. Г. Сковороди / С. Ю. Бакай ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2021. – 36 с. : іл., портр. – Текст укр., англ.