На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У документально-художньому виданні висвітлено віхи становлення й розвитку Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Подано біографії й світлини очільників одного з найстаріших педагогічних вишів України. Охарактеризовано адміністративний, науковий, викладацький, громадсько-просвітницький напрями діяльності ректорського корпусу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди в різні історичні епохи, здобутки й напрацювання в царині розбудови вищої педагогічної освіти в Україні. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів – усіх, кого цікавлять питання становлення й розвитку вищої педагогічної освіти в Україні. The documentary and artistic publication highlights the milestones of the formation and development of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The biographies and photographs of of the heads of one of the oldest pedagogical universities in Ukraine. The administrative, scientific, teaching, public and educational activities of the rector's corps are described. of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in different historical epochs, achievements and developments in the field of higher pedagogical education in Ukraine. For scientists, teachers, doctoral students, postgraduates, students – all those who are interested in formation and development of higher pedagogical education in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, педагогічна освіта, історія вищої освіти, викладачі, навчання, виховання, підготовка майбутніх учителів, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, teacher education, history of higher education, teachers, education, upbringing, training of future teachers
Цитування
На скрижалях історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / А. Д. Балацинова, О. І. Башкір, С. О. Васильєва [та ін. ; за заг. ред. Л. Д. Зеленської, С. Т. Золотухіної] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2016. – 150 с. : портр.