Поняття та сутність інтегрованих соціальних служб як інноваційної технології у соціальній роботі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інтегровані соціальні служби – це інноваційна технологія у соціальній роботі, яка спрямована на комплексне надання соціальних послуг населенню з метою відновлення втрачених соціальних зв’язків у тісній взаємодії з усіма соціальними інституціями громади. Соціальні працівники таких служб можуть ініціювати створення комплексу нових послуг та надання їх у різних галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. В статье рассмотрены интегрированные социальные службы – это инновационная технология в социальной работе, направленная на комплексное предоставление социальных услуг населению с целью восстановления утраченных социальных связей в тесном взаимодействии со всеми социальными институтами общества. Социальные работники таких служб могут инициировать создание комплекса новых услуг и предоставление их в различных областях образования, здравоохранения, социальной защиты. The article considers integrated social services, an innovative technology in social work that aims to provide comprehensive social services to the population in order to restore lost social ties in close cooperation with all social institutions in society. Social workers of such services can initiate the creation of a set of new services and their provision in different areas of education, health care, social protection.
Опис
Ключові слова
соціальні служби, інноваційні технології, соціальна робота, інтеграція, социальные службы, инновационные технологии, социальная работа, интеграция, social services, innovative technologies, social work, integration
Цитування
Єсіна Н. О. Поняття та сутність інтегрованих соціальних служб як інноваційної технології у соціальній роботі / Н. О. Єсіна // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 30–31.