Визначення стану сформованості діалогічної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Анотація
У публікації досліджено стан сформованості діалогічної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку. Діалогічне мовлення складається з обміну репліками; на його зміст, структуру впливає безпосереднє сприйняття; учасники діалогу стимулюють активність один одного. Зазначено, що визначення стану сформованості діалогічної компетентності дошкільника з порушеннями інтелектуального розвитку вимагає всебічного вивчення як знань, навичок, наявних вмінь дитини, так і її особистісних, індивідуальних проявів, які відзначаються на формуванні діалогічної компетентності. The publication examines the state of formation of dialogical competence of preschoolers with intellectual disabilities. Dialogic speech consists of the exchange of cues; its content and structure are influenced by direct perception; dialogue participants stimulate each other's activity. It is noted that determining the state of formation of the dialogic competence of a preschooler with intellectual development disorders requires a comprehensive study of both the child's knowledge, skills, and available abilities, as well as his personal, individual manifestations, which are noted in the formation of dialogic competence.
Опис
Ключові слова
комунікативно-мовленнєва компетентність, порушення інтелектуального розвитку, діти дошкільного віку, діалогічна компетентність, communicative and speech competence, intellectual development disorders, preschool children, dialogic competence
Цитування
Якуба Л. С. Визначення стану сформованості діалогічної компетентності дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку / Л. С. Якуба // Освіта і наука − 2023 : матеріали звіт.-наук. конф. студентів та аспірантів, Київ, 3−7 квіт. 2023 р. − Київ, 2023. − С. 820−822.